Stadsutveckling

Stadsutveckling är ett brett begrepp. ALLA har tankar och funderingar om stadens utveckling och utmaningar. En framgångsrik stadsutveckling måste enligt oss ske i samverkan mellan det offentliga och det privata. Kommun, fastighetsägare och näringsliv är klassiska ingredienser i stadsutvecklingen – medans regionens invånare är en mer underskattad komponent! Vi har under de senaste åren fått äran att bli utsedda till Årets stadsutvecklare i Sverige, Kalmar framåt priset, Vinnare av Årets Purple Flagstad, 2a i Årets stadskärna och mycket mer därtill. Vi har fått projektleda Göteborgs, Ludvikas, Falkenbergs, Nyköpings och Kalmars Purple Flagarbete (trygg och säker stad). Vi föreläser kontinuerligt om kraften i en konstruktiv samverkansorganisation som faktiskt gör skillnad. Vi vill hjälpa dig också, om du vågar vara bra och vill jobba hårt!